Støttet af EU-kommissionens Udvikling af landdistrikterne