Kirkevejen 67 Rindby Strand, 6720 Fanø

Priser

Antal dage Voksencykel Cykeltrailer Børnecykel E-bike E-ladcykel Ladcykel
1 dag 100 DKK 90 DKK 90 DKK 200 DKK 400 DKK 180 DKK
2 dage 180 DKK 140 DKK 140 DKK 350 DKK 600 DKK 310 DKK
3 dage 250 DKK 180 DKK 180 DKK 475 DKK 850 DKK 420 DKK
4 dage 310 DKK 225 DKK 225 DKK 620 DKK 1100 DKK 520 DKK
5 dage 360 DKK 270 DKK 270 DKK 750 DKK 1450 DKK 620 DKK
6 dage 390 DKK 315 DKK 315 DKK 825 DKK 1550 DKK 680 DKK
7 dage 410 DKK 350 DKK 350 DKK 880 DKK 1650 DKK 750 DKK
8 dage 450 DKK 385 DKK 385 DKK 990 DKK 1850 DKK 820 DKK
9 dage 490 DKK 420 DKK 420 DKK 1100 DKK 2100 DKK 890 DKK
10 dage 530 DKK 450 DKK 450 DKK 1200 DKK 2300 DKK 960 DKK
11 dage 570 DKK 480 DKK 480 DKK 1300 DKK 2450 DKK 1030 DKK
12 dage 610 DKK 510 DKK 510 DKK 1400 DKK 2550 DKK 1100 DKK
13 dage 650 DKK 540 DKK 540 DKK 1450 DKK 2700 DKK 1170 DKK
14 dage 680 DKK 560 DKK 560 DKK 1500 DKK 2800 DKK 1220 DKK
15 dage 715 DKK 585 DKK 585 DKK 1600 DKK 2850 DKK 1280 DKK
16 dage 750 DKK 610 DKK 610 DKK 1700 DKK 2900 DKK 1340 DKK
17 dage 785 DKK 635 DKK 635 DKK 1800 DKK 2950 DKK 1400 DKK
18 dage 810 DKK 660 DKK 660 DKK 1900 DKK 3000 DKK 1450 DKK
19 dage 845 DKK 685 DKK 685 DKK 2000 DKK 3050 DKK 1510 DKK
20 dage 880 DKK 700 DKK 700 DKK 2050 DKK 3100 DKK 1560 DKK
21 dage 900 DKK 720 DKK 720 DKK 2100 DKK 3200 DKK 1600 DKK
22 dage 930 DKK 740 DKK 740 DKK 2150 DKK 3250 DKK 1650 DKK
23 dage 960 DKK 760 DKK 760 DKK 2200 DKK 3300 DKK 1700 DKK
24 dage 990 DKK 780 DKK 780 DKK 2250 DKK 3350 DKK 1750 DKK
25 dage 1020 DKK 800 DKK 800 DKK 2300 DKK 3400 DKK 1800 DKK
26 dage 1050 DKK 820 DKK 820 DKK 2350 DKK 3450 DKK 1850 DKK
27 dage 1080 DKK 840 DKK 840 DKK 2400 DKK 3500 DKK 1890 DKK
28 dage 1110 DKK 860 DKK 860 DKK 2450 DKK 3550 DKK 1950 DKK
Prisen per dag for 5. uge og frem er den samme som for 4. uge.
1 dag 100 DKK
2 dage 180 DKK
3 dage 250 DKK
4 dage 310 DKK
5 dage 360 DKK
6 dage 390 DKK
7 dage 410 DKK
8 dage 450 DKK
9 dage 490 DKK
10 dage 530 DKK
11 dage 570 DKK
12 dage 610 DKK
13 dage 650 DKK
14 dage 680 DKK
15 dage 715 DKK
16 dage 750 DKK
17 dage 785 DKK
18 dage 810 DKK
19 dage 845 DKK
20 dage 880 DKK
21 dage 900 DKK
22 dage 930 DKK
23 dage 960 DKK
24 dage 990 DKK
25 dage 1020 DKK
26 dage 1050 DKK
27 dage 1080 DKK
1 dag 90 DKK
2 dage 140 DKK
3 dage 180 DKK
4 dage 225 DKK
5 dage 270 DKK
6 dage 315 DKK
7 dage 350 DKK
8 dage 385 DKK
9 dage 420 DKK
10 dage 450 DKK
11 dage 480 DKK
12 dage 510 DKK
13 dage 540 DKK
14 dage 560 DKK
15 dage 585 DKK
16 dage 610 DKK
17 dage 635 DKK
18 dage 660 DKK
19 dage 685 DKK
20 dage 700 DKK
21 dage 720 DKK
22 dage 740 DKK
23 dage 760 DKK
24 dage 780 DKK
25 dage 800 DKK
26 dage 820 DKK
27 dage 840 DKK
1 dag 90 DKK
2 dage 140 DKK
3 dage 180 DKK
4 dage 225 DKK
5 dage 270 DKK
6 dage 315 DKK
7 dage 350 DKK
8 dage 385 DKK
9 dage 420 DKK
10 dage 450 DKK
11 dage 480 DKK
12 dage 510 DKK
13 dage 540 DKK
14 dage 560 DKK
15 dage 585 DKK
16 dage 610 DKK
17 dage 635 DKK
18 dage 660 DKK
19 dage 685 DKK
20 dage 700 DKK
21 dage 720 DKK
22 dage 740 DKK
23 dage 760 DKK
24 dage 780 DKK
25 dage 800 DKK
26 dage 820 DKK
27 dage 840 DKK
1 dag 200 DKK
2 dage 350 DKK
3 dage 475 DKK
4 dage 620 DKK
5 dage 750 DKK
6 dage 825 DKK
7 dage 880 DKK
8 dage 990 DKK
9 dage 1100 DKK
10 dage 1200 DKK
11 dage 1300 DKK
12 dage 1400 DKK
13 dage 1450 DKK
14 dage 1500 DKK
15 dage 1600 DKK
16 dage 1700 DKK
17 dage 1800 DKK
18 dage 1900 DKK
19 dage 2000 DKK
20 dage 2050 DKK
21 dage 2100 DKK
22 dage 2150 DKK
23 dage 2200 DKK
24 dage 2250 DKK
25 dage 2300 DKK
26 dage 2350 DKK
27 dage 2400 DKK
1 dag 400 DKK
2 dage 600 DKK
3 dage 850 DKK
4 dage 1100 DKK
5 dage 1450 DKK
6 dage 1550 DKK
7 dage 1650 DKK
8 dage 1850 DKK
9 dage 2100 DKK
10 dage 2300 DKK
11 dage 2450 DKK
12 dage 2550 DKK
13 dage 2700 DKK
14 dage 2800 DKK
15 dage 2850 DKK
16 dage 2900 DKK
17 dage 2950 DKK
18 dage 3000 DKK
19 dage 3050 DKK
20 dage 3100 DKK
21 dage 3200 DKK
22 dage 3250 DKK
23 dage 3300 DKK
24 dage 3350 DKK
25 dage 3400 DKK
26 dage 3450 DKK
27 dage 3500 DKK
1 dag 180 DKK
2 dage 310 DKK
3 dage 420 DKK
4 dage 520 DKK
5 dage 620 DKK
6 dage 680 DKK
7 dage 750 DKK
8 dage 820 DKK
9 dage 890 DKK
10 dage 960 DKK
11 dage 1030 DKK
12 dage 1100 DKK
13 dage 1170 DKK
14 dage 1220 DKK
15 dage 1280 DKK
16 dage 1340 DKK
17 dage 1400 DKK
18 dage 1450 DKK
19 dage 1510 DKK
20 dage 1560 DKK
21 dage 1600 DKK
22 dage 1650 DKK
23 dage 1700 DKK
24 dage 1750 DKK
25 dage 1800 DKK
26 dage 1850 DKK
27 dage 1890 DKK